*

شماره حساب : بانک 


شماره کارت : بانک 

به نام : 

 نکته : تمامیه خریدهایی که نیاز به ارسال پستی داشته باشند (در خارج از اهواز) شامل هزینه پست سفارشی می شوند که هنگام پرداخت آنلاین یا فیش واریزی وجه این مبلغ نیز باید اضافه گردد.

پس از پرداخت وجه محصول یا سرویس مورد نظر فرم سفارش مربوط به درخواست خود را پر کنید تا در اسرع وقت سرویس و یا محصول خود را دریافت نمایید.

راهنمای پرداخت آنلاین (اینترنتی) 

 گذرگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملی

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email