*

نگاهی به طراحی اتاق سرور استاندارد

ایجاد مکانی امن در جهت متمرکز کردن سرورهای شبکه و استفاده از منابع مشترک نگهداری،از عوامل مهم و تأثیرگذار پیشبرد کاری یک سازمان می باشد. لذا در این راستا اتاق سرور ایجاد شده و مورد بهره برداری قرار میگیرد. اهداف اصلی در پیاده سازی اتاق سرور عبارتند از مقاومت سازه، ایمنی نفوذپذیری و اطمینان از صحت داده ها. در این نوشتار مواردی که در طراحی و پیاده سازی اتاق سرور استاندارد مبتنی بر استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات مدنظر می باشد آورده شده است.

 

ساختار فیزیکی

-         تقویت ساختار، مقاوم سازی و ضد زلزله سازی

زلزله خیز بودن کشورمان ایران و لزوم پیش بینی صدمات در هنگام وقوع آن امری اجتناب ناپذیر می باشد که در طراحی و پیاده سازی سازه های مختلف سازمانی مدنظر می باشد. با توجه به اینکه اکثر ساختمان ها قدیمی ساز بوده و از ایمنی لازم برخوردار نیستند لذا باید تمهیداتی برای آن درنظر گرفت لذا پس از بازدید دقیق از محل ساختمان مناسب ترین مکان جهت استقرار سرور انتخاب شده  و در صورتی که نتایج حاصل از لرزه سنجی ( تست برای سنجش میزان مقاومت سازه در برابر لرزه ) مناسب نباشد اقدام به مقاوم سازی خواهد شد. بدیهی است در صورتیکه اتاق سرور در مکانی غیر از پایین ترین طبقه سازه باشد مقاوم سازی را باید از پی آغاز کرد و این خود مستزم هزینه است.

 

مراحل کار مقاوم سازی :

-         دیوارها تا رسیدن به سطح آجری تراشیده می شوند.

-         سوراخ ها و منافذ پر می شوند.

-         سطوح با یک لایه سیمانی پوشیده می شود.

-         لایه ای از ماده ضد آتش FIRE TARD روی لایه سیمانی کشیده می شود.

-         مسیرگذاری کف و سقف جهت عبور لوله های اطفای حریق،برق و شبکه انجام می شود.

-         پس از انجام مراحل فوق اقدام به آهن کشی و ستون گذاری می شود.

-         شبکه های فلزی نصب شده و روی آن گچ کاری می شود.

پس از خشک شدن گچ لایه محافظتی و ضد آتش  EPOXY پوشانده می شود.

 

 

مکان مناسب جهت اتاق سرور :

معمولا اتاق سروور را در پایین تررین طبقه در نظر می گیرند و این مکان باید با کانال ها و رایزرهای ساختمان در ارتباط باشد. در صورتیکه از این اتاق به اتاق های دیگر و همچنین به طبقات دیگر کانای وجود نداشته باشد باید آن را ایجاد کرد.

 

سیستم های مکمل

-         سسیستم تهویه و تخلیه گرد و خاک

از عوامل مهم استهلاک تجهیزات الکترونیکی، گرد و خاک

پشتیبانی سازمان ها
RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email