*

 لیست قیمت بلکین (BILKYNS)


 

کد فنی شرح قیمت
رک های دیواری بلکین
504505B رک بلکین 5 یونیت عمق 45 ، ارتفاع 30 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
504506B رک بلکین 6 یونیت عمق 45 ، ارتفاع 34.5 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
504509B رک بلکین 9 یونیت عمق 45 ، ارتفاع 48 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
506009B رک بلکین 9 یونیت عمق 60 ، ارتفاع 48 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
506012B رک بلکین 12 یونیت عمق 45 ، ارتفاع 61.5 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
رک های ایستاده بلکین عمق 60
506016B رک بلکین 16 یونیت عمق 60 ، ارتفاع 80 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
506021B رک بلکین 21 یونیت عمق 60 ، ارتفاع 103 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
506028B رک بلکین 28 یونیت عمق 60 ، ارتفاع 134 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
506032B رک بلکین 32 یونیت عمق 60 ، ارتفاع 152، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
506036B رک بلکین 36 یونیت عمق 60 ، ارتفاع 170، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
506040B رک بلکین 40 یونیت عمق 60 ، ارتفاع 188، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
506042B رک بلکین 42 یونیت عمق 60 ، ارتفاع 197 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
506044B رک بلکین 44 یونیت عمق 60 ، ارتفاع 206 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
506047B رک بلکین 47یونیت عمق 60 ، ارتفاع 220 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
رک های ایستاده عمق 80 بلکین
508016B رک بلکین 16 یونیت عمق 80 ، ارتفاع 80 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
508021B رک بلکین 21 یونیت عمق 80 ، ارتفاع 103 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
508028B رک بلکین 28 یونیت عمق 80 ، ارتفاع 134 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
508032B رک بلکین 32 یونیت عمق 80 ، ارتفاع 152 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
508036B رک بلکین 36 یونیت عمق 80 ، ارتفاع 170 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
508040B رک بلکین 40 یونیت عمق 80 ، ارتفاع 188، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
508042B رک بلکین 42 یونیت عمق 80 ، ارتفاع 197 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
508044B رک بلکین 44 یونیت عمق 80 ، ارتفاع 206 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
508047B رک بلکین 47 یونیت عمق 80 ، ارتفاع 220 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
رک های ایستاده عمق 100 بلکین
510016B رک بلکین 16 یونیت عمق 100 ، ارتفاع 80 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
510021B رک بلکین 21 یونیت عمق 100 ، ارتفاع 103 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
510028B رک بلکین 28 یونیت عمق 100 ، ارتفاع 134 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
510032B رک بلکین 32 یونیت عمق 100 ، ارتفاع 152 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
510036B رک بلکین 36 یونیت عمق 100، ارتفاع 170 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
510040B رک بلکین 40 یونیت عمق 100 ، ارتفاع 188، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
510042B رک بلکین 42 یونیت عمق 100 ، ارتفاع 197 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
510044B رک بلکین 44 یونیت عمق 100 ، ارتفاع 206 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
510047B رک بلکین 47 یونیت عمق 100 ، ارتفاع 220 ، رنگ مشکی همراه با ست کامل call
رک های سرور و دیتاسنتر بلکین
51840B رک بلکین 40 یونیت عمق 100 ، دهنه 80، ارتفاع 188، ست کامل call
5310840B رک بلکین 40 یونیت عمق 100 ، دهنه 80، ارتفاع 188، درب توری ، ست کامل call
5310842B رک بلکین 42 یونیت عمق 100 ، دهنه 80، ارتفاع 197، درب توری ، ست کامل call
رک های ایستاده عمق 100 عرض 80 دیتاشین
NR379B رک 37 یونیت عمق 100 دیتاشین ، ارتفاع 182، پیچ و مهره، چرخ و پایه،مشکی call
NR429B رک 42 یونیت عمق 100 دیتاشین ، ارتفاع 204، پیچ و مهره، چرخ و پایه،مشکی call
رک هوشمند بلکین
5I10640B رک بلکین 40 یونیت عمق 100 ، دهنه 60، ارتفاع 188، ست کامل call
5I10840B رک بلکین 40 یونیت عمق 100 ، دهنه 80، ارتفاع 188، ست کامل call
5310842B رک بلکین 42 یونیت عمق 100 ، دهنه 80، ارتفاع 197، ست کامل call

 

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email