*

 

نام محصول: لوله آلومينيومي

کد محصول: NB210

کاربرد: جهت ساخت انواع لدرهای آلومینیومی

جنس: AL آنادایز شده

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: پروفيل سه وجهي

کد محصول: NB211

کاربرد: جهت ساخت انواع لدرهای آلومینیومی و نیز مهار تجهیزات مخابراتی

به سقف یا دیوار

جنس: AL آنادایز شده

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: پروفيل دو وجهي

کد محصول: NB250

کاربرد: جهت ساخت انواع لدرهای آلومینیومی یا مهار تجهیزات مخابراتی به سقف یا دیوار

جنس: AL آنادایز شده

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: پروفیل تک وجهی

کد محصول: NB270

کاربرد: جهت نصب راک و سایر تجهیزات مخابراتی

جنس: AL آنادایز شده

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول:بست داسي شكل

کد محصول: NB212

کاربرد: جهت اتصال لوله به پروفیل یا اتصال لوله به گونیای فولادی بزرگ

جنس: AL آنادایز شده

وزن: 60 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: بست داسی آهنی

کد محصول: NB252

کاربرد: جهت اتصال لوله به پروفیل یا اتصال لوله به گونیای فولادی بزرگ

جنس: ST37 با پوشش گالوانیزه

وزن: 80 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: بست تي شكل

کد محصول: NB213

کاربرد: جهت اتصال لوله به لوله بصورت 90 درجه

جنس: AL آنادایز شده

وزن: 225 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: گونياي فولادي بزرگ

کد محصول: NB216

کاربرد: جهت اتصال لدر به دیوار و سقف

جنس: ST37 با پوشش گالوانیزه

وزن: 475 گرم

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: وينكل بزرگ

کد محصول: NB255

کاربرد: جهت اتصال پروفیل به سقف یا دیوار

جنس: ST37 با پوشش گالوانیزه

وزن: 285 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: وينكل كوچك

کد محصول: NB256

کاربرد: جهت اتصال نگهدارنده لدر و تجهیزات مخابراتی به دیوار یا سقف

جنس: ST37 با پوشش گالوانیزه

وزن: 150 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: كوپلينگ بلند

کد محصول: NB251

کاربرد: جهت اتصال پروفیل به پروفیل بصورت مستقیم

جنس: AL آنادایز شده

وزن: 120 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: كوپلينگ كوتاه

کد محصول: NB219

کاربرد: جهت اتصال پروفیل به پروفیل بصورت مستقیم

جنس: AL آنادایز شده

وزن: 55 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: لوله آهني (كوپلينگ لوله)

کد محصول: NB217

کاربرد: جهت اتصال لوله به لوله بصورت مستقیم

جنس: ST37 با پوشش گالوانیزه

وزن: 290 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: هاي‌تنشن

کد محصول: NB218

کاربرد: جهت اتصال بست های مختلف به پروفیل

جنس: AL آنادایز شده

* این محصول به دو صورت ابردار و معمولی می باشد.

وزن: 20 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: بست L ريلي

کد محصول: NB215

کاربرد: جهت اتصال پروفیل به پروفیل بصورت 90 درجه

جنس: AL آنادایز شده

وزن: 100 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: بست صليبي شكل

کد محصول: NB214

کاربرد: جهت اتصال تقاطعی لدر لوله ای به تری کویتی

جنس: AL آنادایز شده

وزن: 385 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: بست يو شكل دو طرفه

کد محصول: NB253

کاربرد: جهت اتصال پروفیل به پروفیل بصورت تقاطع 90 درجه

جنس: ST37 با پوشش گالوانیزه

وزن: 100 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: بست چنگكي

کد محصول: NB254

کاربرد: جهت اتصال پروفیل به پروفیل بصورت تقاطع 90 درجه

جنس: ST37 با پوشش گالوانیزه

وزن: 85 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: پایه قابل تنظیم لدر

کد محصول: NB209

کاربرد: جهت تنظیم فاصله مطلوب لدر تا سقف

جنس: ST37 با پوشش گالوانیزه

وزن: 185 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: شابلون لدر

کد محصول: NB220

کاربرد: جهت ساخت پله در لدرهای لوله ای آلومینیومی

جنس: پلی کربنات (PC)/PBT

وزن: 100 گرم

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

نام محصول: رول بولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email