*

كانكتور كواكسيال


كاربرد:

• اتصال سریع و آسان کابلهای کواکسیال ، باکیفیت بالا که در اندازه های مختلف به صورت زیر
می باشند .
• 2V- 2.5C نری و مادگی ( جمپرینگ و ثابت )
• 2V- 3.0 C نری و مادگی ( جمپرینگ و ثابت )
• G 62 نری و مادگی ( جمپرینگ و ثابت )
• G 62.1 نریو مادگی ( جمپرینگ و ثابت )

متعلقات:

• بدنه ( همراه با مغزی و عایق مونتاژشده درآن )
• کلاهک
• پیچ درپوش
• لوله مسی
• لوله مسی نوع T و W نیز موجود میباشد .

 

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email