*

دکل خودایستا

    

دکل های مخابراتی خودایستا دارای سکو آنتن رادار گردان و قابلیت نصب دیش.

---------------------------------------------------------------------------

دکل مهاری و تلسکپی


این نوع دکل ها بسته به شرایط کاربری، موقعیت و محل نصب دارای انواع مختلف بوده که شرکت توانایی طراحی و ساخت کلیه آنها را با هر ارتفاعی دارا می باشد.

 ---------------------------------------------------------------------------

رفلکتور پسیو (صفحات منعکس کننده)

  

رفلکتور پسیو چهار صفحه با قابلیت تنظیم دوبل.

پسيوهای مخابراتی ازانواع 2 الی 30 صفحه ( با صفحاتی به ابعاد 8 & 10 فوت مربع ) بوده كه دارای قابليت چرخش حول محورهای عمودی وافقی به ميزان 5 درجه می باشد.

 

جهت مشاوره و سفارش با ما تماس بگیرید. 

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email