*

مدل : TVM50

2 تا 6 پورت و 64 صندوق صوتب -8 ساعت زمان ضبط پیغام -پیغام الکترونیکی -منوی پست صوتی روی صفحه نمایشگر -سرویس مشتری -کنترل تماس درحال انجام -ضبط دو طرفه -انتقال دو طرفه.

--------------------------------------------------------------------------------

مدل : TVM200


0 تا 24 پورت 1024 صندوق صوتی -1000 ساعت زمان ضبط پیغام حداکثر -پیغام الکترونیکی -منوی پست صوتی روی صفحه نمایشگر -سرویس مشتری -کنترل تماس در حال انجام -ضبط دو طرفه -انتقال دو طرفه.

 

--------------------------------------------------------------------------------

مدل : NCV200


سرور گزارش ACD جهت مرکز تماس پیشرفته برای سیستمهای سانترال پاناسونیک از قبیل KX-TDE100/200 و KXTDA100/200/600 طراحی شده است. -این ابزار کارکردهای مفیدی شامل گزارش لحظه به لحظه ، گزارش سطح کارایی مرکز تماس و کاربران وارد شده به سیستم را به همراه دارد ، تفاوت بین از دست دادن یا گرفتن یک مشتری در یک تماس تلفنی است . راه کار مرکز تماس پاناسونیک این اطمینان را به شما می دهد که تماسهای تلفنی مطابق خواسته شما انجام شود.
 
پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email