*

مواردی که شامل گارانتی نمی شود:

1-لوازم جانبی از قبیل باطری، شارژر،مواد مصرفی، کاربن فیلم، پودر جوهر و کارتریج درام

2-ورود ولتاژ بالا به دستگاه

3-خرابی های مربوط به آداپتور و پاور دستگاه

4-ورود آب به دستگاه

5-اعمال ضربه و صدمه دیدن قطعات

6-خط و خش و رنگ پریدگی روی بدنه دستگاه

7-کار در شرایط غیر متعارف

8-باز شدن دستگاه در تعمیرگاه غیر مجاز

9-عدم تطابق شماره سریال دستگاه با شماره سریال جعبه

10-در دست نداشتن فاکتور معتبر

11-استفاده از مواد و وسایل مصرفی غیر اصل

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email