فرم ثبت نام دوره های آموزشی
نام و نام خانوادگی :
لطفا فیلدهای خالی را پر کنید
نام سازمان :
لطفا فیلدهای خالی را پر کنید
تحصیلات :
Invalid Input
شهرستان :
Invalid Input
کد ملی :
Invalid Input
تلفن ثابت :
Invalid Input
- زمان برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان در دوره می باشد. (حد نصاب تشکیل دوره 15 نفر می باشد.) - شهریه واریزی مسترد نخواهد شد. - دریافت گواهی نامه پایان دوره منوط به قبولی در امتحان پایان دوره و کسب نمره قبولی می باشد. - خانم های متقاضی برای شرکت در دوره های آموزشی موظف به استفاده از پوشش مقنعه می باشند.
توضیحات بیشتر :
Invalid Input
پست الکترونیک :
لطفا فیلدهای خالی را پر کنید
نام پدر :
Invalid Input
استان :
Invalid Input
تلفن همراه :
لطفا فیلدهای خالی را پر کنید
شماره شناسنامه
Invalid Input
نام دوره درخواستی :
Invalid Input
آیا تا کنون در این شرکت دوره آموزشی گذرانیده اید؟در صورت مثبت بودن جواب، لطفا نام دوره و تاریخ آن را در این قسمت ذکر کنید.
  
پشتیبانی سازمان ها
RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email