*

  

سیما سرویس  سیما 2 

سیما 1  سانترال 3

سانترال 2  سانترال 1

پارس هماره 2  پارس همراه 1

پارس پویا  پارس پویا 1

ایران گارانتی 2  ایران گارانتی 1

ارتباطات  کام تک 2

کام تک 1  پارس گامتل نوین

پارس گامتل همراه  پارس کامتل نوین

پارس کامتل  پانا سیستم

پانار استار  کانتل

بازرگانی پویان تجارت امید-پویان کامتل  خدمات طلایی پاناسونیک

 

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email